مدیریت تربیت بدنی- مطالب صفحه اصلی قبلی
 روز شمار مسابقات نجات غریق دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/11 | 
                                   
                        زمان:  ۱۵ الی۱۷ بهمن ماه (دختران)
                        ۱۸ الی ۲۰ بهمن ماه(پسران)
                   مکان: دانشگاه خوارزمی
                  مدیریت تربیت بدنی

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تربیت بدنی:
http://khu.ac.ir/find-70.7130.67848.fa.html
برگشت به اصل مطلب