اهداف سازمانی

تماس با ما:

اهداف مدیریت تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی در برنامه راهبردی ۵ ساله

 1. توسعه مشارکت با بخش خصوصی در زمینه باشگاه داری و بهره وری از اماکن.
 2. بهبود و تداوم عملکرد ورزشکاران دانشگاه خوارزمی در المپیادها و رقابت های ملی و بین المللی.
 3. تبدیل شدن به معتبرترین و محترم ترین سازمان ورزش دانشگاهی در سطح کشور به منظور تامین حمایت های بیشتر از ورزشکاران و ورزش های دانشگاهی موجود.
 4. شرکت درمسابقات منطقه یک ، قهرمانی کشور و المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاه ها.
 5. شناسایی نخبگان ورزش و حمایت از علائق معنوی و مادی آنها برای حضور در رقابتهای سطح بالاتر.
 6. افزایش کاربرد دانش در ورزش دانشگاهی
 7. شناسایی ظرفیت های دانشگاه برای توسعه ورزش دانشگاهی امکانات، منابع انسانی، منابع مالی و منابع اداری-تهیه بانک های اطلاعاتی .
 8. آموزش و تربیت دانشجویان برای ادای احترام به ارزش های ملی- اسلامی، تاکید ویژه بر بازی منصفانه، جوانمردانه و مبارزه با دوپینگ، از طریق ورزش.
 9. استفاده مطلوب از فناوری ها.
 10. بسیج منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه های استراتژیک در راستای اهداف دانشگاه
 11. رشد شرکت و علاقه به ورزش در دانشگاه از طریق برنامه های توسعه، با مشارکت واحدهای استانی دانشگاه
 12. بهبود کیفیت و جذابیت رویدادهای ورزش دانشگاه
 13. ایجاد بیشترین فرصت ها برای شرکت در ورزش دانشگاهی برای دانشجویان، اساتید و کارکنان.
 14. تبلیغ و تبدیل ورزش در دانشگاه به عنوان انتخاب اول اقشار دانشگاهی از لحاظ سطح مشارکت اجتماعی در آن.
 15. ارتقای کیفیت و کمیت پوشش رسانه ای ورزش دانشگاه.
 16. آموزش و مطلع ساختن مسئولین، ورزشکاران و پرسنل درباره فواید ورزش واهمیت آن در زندگی.
 17. تبدیل مدیریت تربیت بدنی دانشگاه به اداره کل یا تصویب چارت سازمانی پیشنهادی مدیریت تربیت بدنی توسط ریاست دانشگاه
 18. بهبود مهارتهای زندگی و ارتباط بین فردی از طریق ورزش.
 19. فرهم نمودن زمینه های ایجاد رشته های ورزشی جدید
 20. ایجاد زمینه های لازم جهت مشارکت حداکثری بانوان در فعالیتهای ورزشی

استراتژی ها :

 1. تدوین نظام جامع ورزش دانشگاه و تاکید بر برنامه محوری.
 2. تعیین ارزش ها و رفتارهایی برای هدایت ورزش دانشگاه که مشخص نماید ما که هستیم، قصد حرکت به کجا را داریم و اینکه چگونه می توانیم به آن نقطه برسیم.
 3. طراحی ساختار مناسب برای اجرای استراتژی ها در سطح دانشگاه.
 4. ایجاد فرصت های مشارکت برای کسب منابع درآمد و ارتباط با بخش خصوصی.
 5. توسعه فعالیت های مرتبط با ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و فیزو.
 6. برقراری ارتباط بیشتر با انجمن های فدراسیون ملی ورزش دانشجویی ورزشهای دانشگاهی
 7. بهبود و ارتقای قابلیت های ورزش واحدهای استانی دانشگاه
 8. توسعه کیفیت بازی ها و رقابت ها در سطح دانشگاه.
 9. رفع موانع افزایش شرکت در ورزش برای دانشجویان و کارکنان.
 10. هدایت ورزشکاران مرد و زن برای توفیق گرایی از طریق شیوه های عادلانه و اخلاقی.
 11. بهبود مداوم کیفیت و دسترسی به مربی و خدمات داوری در سراسر دانشگاه.
 12. بکارگیری فناوری های جدید برای رشد و ارتقای ورزش دانشگاه.
 13. ایجاد بیشترین فرصت های بازاریابی، تجاری و تبلیغاتی برای جذب منابع و حامیان مالی در اجرای فعالیتها.
 14. ایجاد ارتباط و جذابیت تلویزیونی برای ورزش دانشجویی .
 15. بهبود وجهه دانشگاه از طریق امور ورزش و تربیت بدنی.
 16. تامین سطوح بالای ایمنی و سلامتی برای شرکت در رویدادهای ورزشی دانشگاه.
 17. تبعیت از استانداردهای اجرا در رویدادهای ورزشی.
 18. کنترل مداوم کیفیت فعالیت ها و اقدامات ورزشی در دانشگاه
 19. توسعه محیط حقوقی و قوانین و مقررات و آئین نامه ها برای بهبود فعالیت های ورزش دانشگاهی.
 20. توسعه ورزش همگانی- تفریحی در سطح دانشگاه.
 21. توسعه ورزش قهرمانی در سطح دانشگاه
 22. توسعه ورزش حرفه ای باشگاهی و حضور موثر در لیگ های محلی، ملی و بین المللی با مشارکت بخش خصوصی.
 23. ترویج منش پهلوانی، بازی منصفانه، مبارزه با دوپینگ و توسعه عدالت در ورزش.

شاخص های کلیدی عملکرد :

ردیف

شاخص ها

زیر شاخص ها

۱

توسعه منابع انسانی

شناسایی، جذب، بکارگیری، نگهداری و ارتقای نیروی انسانی، ایجاد نظام نظارت و ارزیابی از منابع انسانی

۲

توسعه منابع مالی

جذب منابع مالی و هزینه مناسب متناسب با برنامه ها با تاکید بر بهره وری

۳

توسعه تحقیق و پژوهش

تعیین اولویت های پژوهشی در زمینه های مختلف ورزشی ، ارتباط و تعامل با گروه های تربیت بدنی ، مراکز پژوهشی، اساتید و دانشجویان در امر هدایت پژوهش ها در جهت نیاز،تکمیل وتجهیز مرکز مشاوره وتندرستی دانشگاه

۴

توسعه حقوقی

برنامه های آموزشی حقوق ورزشی برای ورزشکاران، مربیان، سرپرستان، کارشناسان و مدیران

ایجاد نهاد حل اختلاف و نهاد داوری در ورزش دانشگاه

توجه به قانون حقوق ورزشی، بیمه های ورزشی

ارتباط موثر و اثر بخش با دستگاهای اجرائی و نظارتی برای بهبود روند امورات حقوقی

تهیه آیین نامه های لازم داخلی مبتنی بر اهداف دانشگاهی

۵

توسعه ICT در ورزش

، طراحی سایتهای اطلاع رسانی ورزشی، آموزش به کارکنان، کارشناسان و مسئولین تربیت بدنی دانشگاه، تجهیز ادارات تربیت بدنی در بخشی سخت افزار رایانه ای، تهیه مطالب چند رسانه ای برای آموزش از راه دوره ICT در ورزش ایجاد بانک های اطلاعاتی ، تهیه مقررات لازم برای توسعه ICT ۵ توسعه

۶

تجهیزات و لوازم ورزشی

تهیه شاخص های استاندارد برای ساخت، خرید، نگهداری و استفاده از تجهیزات و لوازم ورزشی

۷

توسعه امکانات زیر ساخت ورزشی

بررسی و مطالعه کامل پروژههای عمرانی، پیگیری و تلاش در جهت افزایش بوجه عمرانی با دلائل فنی وکارشناسی، پیگیری درجهت تکمیل پروژه های نیمه تمام، پیگیری در جهت احداث پروژه های ورزشی براساس نیاز سنجی واحدها، نظارت و کنترل فنی و کارشناسی بر روند اجرایی پروژه های عمرانی، پیگیری برای بدست آوردن یا نزدیک نمودن سرانه ورزشی دانشگاه باتوجه به برنامه پنجم توسعه (۵/۲ متر مربع)

۸

توسعه مدیریت برنامه ریزی ورزشی

توسعه برنامه محوری ورزشی در سطح تمامی واحدها، مراکز استانی و ستاد مرکزی، تدوین برنامه سالانه اداره کل و بقیه واحدها و مراکز استانی در بخش ورزش،

۹

توسعه فرهنگی

الگو سازی در ورزش دانشگاه، توسعه گرایش به ورزش در سطح دانشجویان و کارکنان، تبدیل ورزش به ارزش اجتماعی، تدوین ارزشهای قهرمانی و پهلوانی، تاثیر ورزش بر پیشگیری از جرم و اعتیاد، تاثیر ورزش بر پیشگیری از افسردگی توسعه مهارتهای زندگی و ارتباط بین فردی

۱۰

نظارت و ارزیابی

نظارت و کنترل و در راستای تحقق برنامه، هیچ برنامه ریزی بدون کنترل و ارزیابی به درستی تحقق نمی یابد و ارزشیابی نیز بدون برنامه ریزی معنی و مفهومی پیدا نمی کند.


دفعات مشاهده: 23544 بار   |   دفعات چاپ: 1937 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر