منو های اصلی
Skip to Content

کسب مقام اول مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی دانشجویان توسط آقای محمد احمدی

کسب مقام اول مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی دانشجویان توسط

 آقای محمد احمدی

 

مسابقات قهرمانی تیراندازی با تفنگ بادی پسردانشگاه‌ها  و مراکز آموزش عالی سراسر کشور از تاریخ 95/2/22  لغایت 95/2/24 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار و آقای محمد احمدی دانشجوی رشته تربیت بدنی از دانشگاه خوارزمی موفق به کسب مقام اول  گردید