منو های اصلی
Skip to Content

کسب مدال نقره مسابقات جهانی هنرهای رزمی توسط دانشجوی دانشگاه آقای حمید امنی

کسب مدال نقره مسابقات جهانی هنرهای رزمی توسط آقای حمید امنی

آقای حمید امنی دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه در مسابقات جهانی هنرهای رزمی( رشته کیک بوکسینگ واکو) که به میزبانی کره جنوبی سال2016 میلادی برگزار گردید ،شرکت نموده موفق به کسب مدال نقره مسابقات وکسب سهمیه حضوردر   2017worl gamesمسابقات جهانی لهستان شد.