کسب مدال طلا مسابقات بزرگسلان سنگ نوردی توسط آقای محمد مهدی جلیلی

 

آقای محمد مهدی جلیلی دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه در هفدهمین مسابقات دوره جام فجر انتخابی تیم ملی سنگ نوردی که به میزبانی همدان برگزار گردید ،شرکت نموده و موفق به کسب مدال طلا در ماده اوورال شد.