منو های اصلی
Skip to Content

نتایج مسابقات سیزدهمین المیپاد ورزشی دانشجویی

کسب مقام اول توسط دانشجوی دانشگاه خوارزمی سیروان قره بیگی در ماده 100 متر پروانه

کسب مقام سوم در ماده 100*4 مترتوسط آقایان بهداد  تندپا- احسان ایری- احسان امیری مجتبی عشرستاقی

کسب مقام سوم توسط بهداد تندپا در ماده پرش سه گام

کسب مدال طلا توسط سیوان قره بیگی در ماده 100 متر پروانه