منو های اصلی
Skip to Content

قویترین مردان

دومین دوره برگزاری مسابقات قویترین مردان دانشگاه

 

 

این دوره از مسابقات روز دوشنبه مورخ 22/9/95 در محوطه تندیس شهدا دانشگاه با حضور جمع کثیری از دانشجویان و مسولین محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حبیبی معاون محترم دانشجویی، جناب آقای دکتر محمدی مدیر محترم امور فرهنگی، جناب آقای امیرخانی مدیر محترم امور دانشجویی و جناب آقای توکلی مدیر محترم خوابگاه ها برگزار گردید که از برترین های این رقابت با اهدا جوایزی ارزنده تقدیر بعمل آمد .

 

مقام اول :آقای سجاد عزیزپور

مقام دوم : آقای فرشاد محمدی

مقام سوم :آقای سهراب خورشیدی