منو های اصلی
Skip to Content

صعود پر افتخار تيم كوهنوردي دانشگاه خوارزمي به قله دماوند

تیم كوهنوردي دانشگاه خوارزمي در تاريخ 1و 2 شهريور 1396 به "قله 5671 متري دماوند"  بلندترين قله ايران صعود كرد.

 شركت كنندگان در صعود :

1 آقاي نعمت آزادي-سرپرست برنامه و راهنماي صعود

2 آقاي دكتر حسين محمدي-مسوول فني

3. آقاي مهندس مهدي گودآسيايي

4 آقاي دكتر محمدجواد رضايي

5 آقاي موسي الرضا بنفشه

6 آقاي رحمان رزاقي

7. آقاي شروين امامقلي زاده سيار

8 آقاي سجاد خورشيدوند

9. آقاي دكتر عليزاده

10. آقاي دكتر جلاليان

11. آقاي محمدي زواره

12. آقاي محمود عباس‌نژاد

                                                                   مدیریت تربیت بدنی

                                                                  معاونت دانشجویی