منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری کلاس آموزش فوتسال فرزندان کارکنان در تابستان

کلاس آموزشی فوتسال فرزندان کارکنان دانشگاه به مربیگری آقای رحمتی در ایام تابستان