منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری نمایشگاه کوهستان با هدف آشنایی دانشگاهیان با فعالیت های انجمن کوهنوردی دانشجویان

برگزاری نمایشگاه کوهستان با هدف آشنایی دانشگاهیان با فعالیت های انجمن کوهنوردی دانشجویان و فروش تجهیزات و ملزومات  کوهنوردی برای علاقمندان این رشته از تاریخ 25/2/95 لغایت 5/3/95 در نمایشگاه دائمی دانشگاه.