منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری مسابقات همگانی جهت شرکت کنندگان کنگره نانو

در برگزاری ششمین کنگره نانو که از تاریخ 5/8/95 لغایت 7/8/95 به میزبانی دانشگاه برگزار گردید مدیریت تربیت بدنی جهت غنی سازی اوقات فراغت شرکت کنندگان اقدام به برگزاری مسابقات همگانی از جمله دارت،تیراندازی با تپانچه ،پرتاب حلقه و شوت بنر نمود که به برندگان  این مسابقات هدیه ورزشی اهدا گردید.