منو های اصلی
Skip to Content

برگزاری اولین جلسه هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز در سال تحصیلی جدید با حضور ریاست محترم فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

این جلسه به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، با هدف برنامه ریزی تقویم ورزشی هیأت ورزش های دانشگاهی استان البرز با حضور مدیران تربیت بدنی دانشگاه های استان البرز, ریاست محترم فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی به میزبانی دانشگاه خوارزمی در تاریخ 24/7/95  برگزار شد. در این جلسه ریاست محترم فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی جناب آقای دکتر دهخدا حمایت خود را از برگزاری مسابقات قهرمانی در این استان وحضور تیم های منتخب استان در مسابقات جهانی  را اعلام نمودند.

حاضرین:

.1 جناب آقای مسعود جوکار مدیر تربیتبدنی دانشگاه خوارزمی و رئیس هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز

.2 جناب آقای دکتر محمدرضا دهخدا رئیس محترم فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی

.3 جناب آقای موسی آخش جان مدیر تربیتبدنی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و نائب رئیس هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز

.4 جناب آقای مجتبی صفری سرپرست اداره فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی استان البرز و دبیر هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز

.5 جناب آقای مسلمان حقیقی مدیر تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسلامی

.6 جناب آقای امیر بنی اسدی مسئول تربیتبدنی دانشگاه محیطزیست استان البرز

.7 جناب آقای صادق عزیزخانی مسئول دفتر و روابط عمومی هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز

.8 جناب آقای فرشید کاظمی مسئول اماکن هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز

.9 جناب آقای محمد شیرینی مسئول خزانه هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز

.11 جناب آقای سجاد نعمت زاده مسئول کمیته بازاریابی هیأت ورزشهای دانشگاهی استان البرز