ارایه خدمات رفاهی ورزشی به استادان، کارمندان و دانشجویان عزیز با همکاری مسئولین استخر شهید شیرودی و دانشگاه امیرکبیر

مدیریت تربیت بدنی با هدف ارایه خدمات رفاهی ورزشی به استادان، کارمندان و دانشجویان عزیز با همکاری مسئولین استخر شهید شیرودی و دانشگاه امیرکبیر اقدام به عقد قرارداد با هزینه کمتر از نیم بها نموده است .علاقمندان می توانند جهت اطلاع از برنامه استفاده از استخرها به جداول ذیل توجه نمایند.

برنامه جدول استخر شهید شیرودی

برنامه استخر دانشگاه امیرکبیر